• Nezařazené 10.11.2014 1 Comment

  Vítej na eBlogu. Toto je tvůj první příspěvek. Můžeš jej upravit nebo vymazat a začít s psaním vlastních příspěvků do blogu!

 • Nezařazené 03.02.2012 7,236 Comments

  Tieto falošné posolstvá sa navonok javia ako posolstvá svätej Márie Magdalény, ale v skutočnosti od nej nepochádzajú, pretože sv.Mária Magdaléna by nenapísala posolstvá, ktoré protirečia Evanjeliu Ježiša Krista. Tieto posolstvá sú falošné, pretože nepochádzajú od sv.Márie Magdalény a ani neboli napísané z vnuknutia Ducha Svätého (ako napr.evanjelium podľa sv.Jána apoštola). Kedže neboli vnuknuté Duchom Svätým v tak závažnej záležitosti ako je Evanjelium (Božie Slovo) je logické ich považovať za zjavenie od zlého ducha.

   

   

  Niekoľko príkladov:

  1.Posolstvo hovorí, že Ježiš Kristus sa narodí ešte 2x zo ženy.

  HLAVA 1,45-48

  „Ja, Ježiš z Betlehema, nenarodil som sa z Matky Božej, lebo mi bolo predurčené trpieť. Keby som sa narodil z Matky Božej, nebol by som bičovaný a ukrižovaný.

  Z Matky Svätej som sa teraz narodil – v tomto veku prenasledovania a nepravdy.

  Ešte dva-krát prídem na túto zem skrze Svätú Matku.“

   

  V tomto texte (hlavne v poslednej vete) sa píše, že Ježiš Kristus sa narodil a ešte sa narodí 2x skrze ženu, čo protirečí Evanjeliu Ježiša Krista, pretože Ježiš Kristus už dokonal svoje dielo na zemi, čo sa týka jeho pôsobenia v ľudskom tele. Jeho telo bolo vzkriesené a oslávené, takže už nepotrebuje sa znova premeniť na telo pominuteľné-zraniteľné. Okrem toho vo Svätom Písme (Biblia) sa nepíše, že sa má znova narodiť (dokonca 2x), ale naopak – má prísť v oslávenom tele ako blesk z neba, aby premenil celý vesmír (kniha Zjavenia Jána).

  Z tohto posolstva (textu) môžeme vidieť, že jeho autor/ka je silno ovplyvnená falošnou filozofiou o „reinkarnácii“ a v nebezpečenstve, že príjme falošného antikrista – v pomyslení, že je to Mesiáš- Ježiš Kristus. Toto je aj cieľom padlého anjela „Lucifera“, ktorý v podobe mnohých antikristov chce zviesť aj vyvolených.

  Nakoniec aj sám príde v osobe antikrista vyhlasujúc sa za Mesiáša, takže buďme veľmi pozorní, aké evanjelium sa nám hlása a čo prijímame do svojich sŕdc.          

   

  2.Pozmeňuje Slová Svätého Písma podľa svojej vôle

  HLAVA 1,4-9

  „Z počiatku zmenil staré písmo, kde je napísané: „Had pokúšal Evu jablkom.“ Ale Ja vám hovorím: nie, Boh dal Eve jablko, aby mala večný život. Satan zaškrtal znovu a zatajil , že had dal Eve živé mäso.“

   

  V tomto texte vidíme, že autor/ka hlása zmenu prekladu Svätého Písma. Z ďalších textov: „ale i tu zatajil Satan pravdu, keď škrtol slovo rukou kňazov a znesväcovateľov Písma.“ Môžeme vyrozumieť, že to považuje za chybu kňazov.

  Ale pozrime sa, čo hlása autor/ka týchto posolstiev: „Satan zaškrtol znovu a zatajil, že had dal Eve živé mäso.“

   

  Autor/ka nie len že, mylne cituje Sväté Písmo – pretože v ňom sa nepíše, že žena jedla jablko, pretože sa píše všeobecne o ovocí – ale dokonca auto/ka hlása, že namiesto toho, tam má byť napísané: „živé mäso“.

  O ovocí sa zmieňujú viacerí Boží proroci (vizionári), ako aj sám Ježiš Kristus v Evanjeliu, keď rozdeľuje ovocie na dobré a zlé, takže tvrdiť, že satan ponúkol Eve živé mäso, je falošným posolstvom.     

   

  3.Posolstvo hlása o falošnej mimozemskej civilizácie

  HLAVA 1,48

  „Adam bol srdcom väčšinou ďaleko od nej (Evy). Cnelo sa mu po svojich priateľov z neba a z iných zemí.“

  HLAVA 1,68 „Eva tiež naučila Adama stavať domy a Raj tak, aby ho mohla skryť pred zrakmi jeho nebeských priateľov i iných planét a svetov.“

   

  V tomto texte vidíme, že sa hlása o civilizácii z iných svetov, planét, zemí.

  Kedže Boh stvoril život a ľudí len na planéte Zem, posolstvo o mimozemskej civilizácii je falošným ohlasovaním autora/ky, ktorá je veľmi ovplyvnená filozofiou New Age a východných siekt, ktoré hlásajú existenciu mimozemskej civilizácie.

  Tu treba mať aj na pamäti, že náuka o mimozemskej civilizácii je aj zámienkou tajných štátnych agentúr, ktoré svoje zlyhania  zakrývajú za skutky tzv.“mimozemšťanov“

   

  Bolo by ešte viac podobných heréz, ktoré hlása toto posolstvo, ale tieto stačia na to, aby každý človek pochopil, že sa jedná o falošné posolstvo, na čo nás upozorňuje aj Božie Slovo (Sväté Písmo), keď nás vo svojich listoch apoštoli varovali pred falošnými prorokmi a evanjeliami, ktoré nepochádzajú od nich, či z vnuknutia Ducha Svätého.

  Více zde: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/news/falosne-posolstva-evanjelium-marie-z-magdaly/
  Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.sk

 • Nezařazené 31.01.2012 6,859 Comments

  Pod záštitou ZKSM sa šíria letáky s kontroverzným obsahom, ktorý zavádza ľudí (aj veriacich) do nesprávneho pohľadu na Teokraciu a Demokraciu pri parlamentných voľbách 2012.

   Na letáku je napísané:

  „Vyberte si múdrych, skúsených a osvedčených mužov vo vašich kmeňoch a ustanovím vám ich za predákov.“ (kniha Deuteronómium 1,13)

   

  Tieto Slová z knihy Deuteronómium, čiže zo Svätého Písma (Biblia) povedal Mojžiš Izraelitom, aby z pomedzi starších – múdrych, skúsených a osvedčených vybrali mužov a on ich mal ustanoviť za „predákov“, čiže sudcov (ako sa o tom píše v  Deuteronomium 1,9-18; 16,18-22), čo v súčasnej reči sa dá považovať za „politikov“.

  V tom čase Boh vládol vo vyvolenom národe skrze Mojžiša (svojho najvyššieho vodcu a zástupcu pred Bohom a ľuďmi) ako aj cez spomínaných „predákov“ (sudcov-politikov). Táto Boho-vláda sa nazýva „Teokracia“.

   

  Porovnaj s vysvetlivkami zo Svätého Písma:

  TEOKRACIA (Božia vláda)

   Júdske kráľovstvo je podľa kronistu teokracia, čiže kráľovstvo, ktoré nielenže patrí Bohu, ale Boh je v ňom aj ozajstným, aj jediným kráľom (porov. 1 Krn 29,23; 2 Krn 9,8). Túto skutočnosť vyhlásil v mene Boha prorok Nátan (porov. 1 Krn 17,7-14), potvrdil ju sám Dávid (porov. 1 Krn 28,5; 29,11-12), uznával ju kráľ Abijám (2 Krn 13,8) a iní júdski králi.

  V skutočnosti však Boh vykonáva svoju politickú a náboženskú moc a vládu prostredníctvom svojich zástupcov: kráľov, kňazov a prorokov.

  V takomto teokratickom ponímaní Júdskeho kráľovstva má podľa kronistu Dávid ústredné postavenie a kľúčové poslanie.

  On je ideálnym kráľom a zakladateľom dynastie, ktorý dostal od Boha mimoriadne prisľúbenia (porov. 1 Krn 17,26; 2 Krn 1,9; 6,4.10; 21,7)

  potvrdené navždy platnou zmluvou (porov. 2 Krn 13,5: doslovne „zmluvou soli“, porov. Lv 2,13Nm 18,19).

  ——–

  … vybraté z katolíckej Biblie / r.199O SSV

  Více zde: http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/teokracia/

   

  Keď toto vieme a zároveň, že v súčasnosti sa počas parlamentných voľbách ustanovujú do slovenskej vlády politici – demokratickým spôsobom, čiže svetské zákony umožňujú v určitej miere presadiť do vlády - politikov, ktorých zvolí väčšina hlasov – v takom prípade sa nejedná o Teokraciu, ale Demokraciu.

   

  Demokracia istým spôsobom bola aj za čias Izraelitov, keď vládol prorok Samuel. V tom čase izraeliti neboli spokojní so Samuelom, aj keď Boh s ním bol spokojný a tak si žiadali iného vodcu národa (pod zámienkou, že si žiadajú kráľa, ako majú pohanské národy).

  Bohu a Samuelovi sa nepáčila táto žiadosť ľudu, ale vyhoveli im s podmienkou, že sám Boh určí, kto bude kráľom (nie ľudia).

  Keď Boh určil za kráľa Šaula a po ňom si Boh vyvolil Dávida, v tom čase znova sa časť izraelitov vzbúrila a chceli iného kráľa.

  I stalo sa, že si sami zvolili kráľa menom: Isboset, čo viedlo k vojne medzi tými, ktorí sa pridŕžali skutočného kráľa: Dávida a medzi tými, ktorí boli prívržencami Isboseta.

   

  Z toho vidíme, že už v tom čase bola Teokracia, ale aj demokracia, a že tak ako vtedy vláda Dávida sa vzmáhala a vláda Isboseta upadala (popri vzájomných sporov), aj v súčasnosti si práve toto uvedomujú niektorí ľudia, ktorým nezáleží na Teokracii, ale skôr na demokracii a nakoniec chcú, aby takéto spory pretrvávali medzi nami aj v súčasnosti.

   

  A preto je otázne až sporné, keď niekto pod záštitou ZKSM šíri letáky, kde zavádzajú ľudí – falošným obsahom o teokracii a demokracii. Ak spájajú demokratické voľby s teokraciu, tak potom je otázne:

  Kto nám ustanoví za „predákov“ (vládu), keď si zvolíme politikov? Azda za najvyššieho vodcu národov sa považuje prezident alebo slovenský parlament, keď sa v letáku odvolávajú na Božie Slovo ???

   

  Veď tak je napísané na letáku:   

   „Vyberte si múdrych, skúsených a osvedčených mužov vo vašich kmeňoch a ustanovím vám ich za predákov.“ (kniha Deuteronómium 1,13)

   

  Na to, aby sme si zvolili osvedčených mužov do vlády, musel by ich nakoniec ustanoviť najvyšší vodca národov a tým je pápež.

  A tak ostáva skôr otázne:

  Chceme len demokraciu, alebo skôr Teokraciu?

  Chcem vládu Božiu alebo len vládu ľudu, ktorá ako vidíme zakaždým zlyháva, že sa musia konať parlamentné voľby častejšie ako volebné obdobie?

  Nenechajte sa zmiasť slovami a ani skutkami tých, ktorým nezáleží na Božej vláde, lebo chcú sami vládnuť – bez Božieho ustanovenia, ale v pevnej viere sa pridŕžajme Božieho Slova a obtáťme sa na Boha i jeho zástupcu na zemi (TEOKRACIA) 

   

 • Nezařazené 31.01.2012 6,038 Comments

  Baxter (ová) K. Mary (protestantská cirkev)  USA

  ( vízie pekla a neba str.40 / kapitola 20 Nebe)

  http://spiritlessons.com/Documents/a_divine_revelation_of_hell/Czech_Bozi_Zjeveni_Pekla.pdf

  http://www.youtube.com/watch?v=wqtbyhkvRNk&feature=related

   

  Na tejto web.stránke

   http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/falosni-proroci/

  môžete nájsť viac o falošných prorokov a falošných božstvách.

   * * *

   V tomto liste - pod pojmom „falošné vízie“ sa nemá rozumieť, že ide o úplne klamstvo, ako keď niekto si vymyslí víziu a vedome klame, aby tak zavádzal ľudí do hriechu alebo len kvôli uznaniu, či nejakým výhodám; ani halucinácie, počas ktorých by v skutočnosti človek nič nevidel; ani sa nejedná o prorocký sen od Boha, ktorý by bol varovaním.

  Pod týmto pojmom sa rozumie, že v niektorých prípadoch ide o skutočné vízie (aj keď rozdielne, čo sa týka videnia), počas ktorých človek bol na miestach (ako je nebo, peklo a iné…) alebo aspoň ich videl, či vnímal vnútorným zrakom - len s tým rozdielom, že počas týchto víziách nebol sprevádzaný Bohom alebo nejakým svätým, ale diablom, ktorý vzal na seba podobu Svätého.

              Taktiež treba tomu rozumieť tak, že počas vízie (napr. pekla) človeku bolo zjavené z časti pravda, ale z časti aj klamstvo. Ako keď had (satan) Eve (v raji) povedal z časti pravdu, ale aj klamstvo.  A tak podstata falošnej vízie nespočíva v tom, či bol alebo nebol vo svojich víziách na mieste zjavenia (peklo alebo nebo), ale akým duchom bol vedený, čiže v prípade falošnej vízie je to zlým duchom (diablom v podobe Svätého).

              Falošné posolstvá u niektorých ľudí sú vnímané počutím prirodzeným sluchom a inokedy len vnútorným hlasom. V každom prípade ide o falošný hlas diabla, ktorý predstiera, že je Ježišom Kristom alebo z niektorých Svätých (z nebeského kráľovstva).

              Taktiež je veľmi potrebné si uvedomiť, že vízie ako aj posolstvá sú natoľko falošné, že nemôže sa stať, aby niečo z toho bolo skutočne od Boha (Ježiša Krista a jeho svätých) a niečo od diabla. Buď je všetko od Boha alebo všetko od diabla, pretože Boh je ako dokonalé semeno (čisté Slovo Pravdy), ktoré padne do zeme (sveta), aby prinieslo úrodu (lásky), ale nie je ako pšenica alebo kúkoľ, ktorí sa tak miešajú, že raz sú na spálenie a inokedy na úžitok (porov. podobenstvo o rozsievačovi Mt 13,1-52)

   

  Zdroj: http://spiritlessons.com/Documents/a_divine_revelation_of_hell/Czech_Bozi_Zjeveni_Pekla.pdf

  Baxter (ová) K. Mary / vízie pekla a neba str.40 / kapitola 20 Nebe

   

  „Potom mi anděl ukázal jinou planetu, která přede mnou zářila jako veliké světlo, světlo o síle milionů hvězd. Všechno tam bylo nádherné a všude bylo velmi živo. V dáli jsem viděla dvě hory z čistého zlata, zatímco poblíž mě byly dvě zlaté brány posázené diamanty a jinými vzácnými drahokamy. Věděla jsem, že tohle je ta nová země a že město, které leželo přede mnou v záři, je Nový Jeruzalém, město Boží, které sestoupí na zem.

  A potom jsem byla zpět na naší staré zemi, předtím, než ji pročistí konečný Boží oheň a připraví ji pro ten slavný Boží záměr. I tam jsem viděla Jeruzalém, hlavní město Milénia. A viděla jsem, jak lidé vycházejí z jeskyní a hor a jdou směrem k tomuto městu. Tady byl Ježíš králem, a všechny národy země mu přinášely dary a vzdávaly mu chválu. Ježíš mi dal výklad tohoto vidění. Řekl: „Brzy se vrátím a vezmu s sebou do nebe nejdřív spravedlivé mrtvé, a potom ti, kteří zůstanou naživu, budou se mnou uchváceni do oblak.

  ————————————————–

  Tahle oblaka nejsou tato zemská oblaka s deštěm, ale oblaka Boží slávy. Skutky apoštolské 1,9: „A to pověděv, ani na to hledí, vzhůru vyzdvižen jest, a OBLAK vzal jej od očí jejich.“ Skutky apoštolské 1,11: „A řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do nebe? Tento Ježíš, kterýž vzhůru vzat jest od vás do nebe, tak přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe.“ Matouš 26,64: „Od toho času uzříte Syna člověka sedícího na pravici moci Boží a přicházejícího NA OBLACÍCH NEBESKÝCH.

  ————————————————–

  Hned nato bude na zemi po určený čas vládnout Antikrist a bude veliké soužení, jakého nikdy nebylo ani nikdy znovu nebude. A potom se vrátím se svými svatými a Satan bude uvržen do bezedné propasti, kde zůstane po tisíc let. Během tohoto tisíciletí budu na zemi vládnout z Jeruzaléma. Až milénium pomine, Satan bude na krátkou dobu propuštěn a nakonec ho zničím jasem své přítomnosti. Stará země pomine. Hle, bude nová země a Nový Jeruzalém na ni sestoupí a budu kralovat na věky věků.“

  ========================= 

  Konfrontácia falošnej vízie

   

  Během tohoto tisíciletí budu na zemi vládnout z Jeruzaléma.“

  -          Text z daného kontextu vízie zrozumiteľne dáva na vedomie, že nastane doba, kedy Ježiš Kristus príde na túto zem (planétu) a bude vládnuť z Jeruzalema po dobe 1000 rokov.

   

  „Až milénium pomine, Satan bude na krátkou dobu propuštěn a nakonec ho zničím jasem své přítomnosti.”

  -          Z tohto textu môžeme vyrozumieť, že keď sa 1000 rokov pominie, satan príde z pekla na zem, ale potom ho Ježiš Kristus definitívne zničí (zavrhne do večného pekla)

   

  “Stará země pomine. Hle, bude nová země a Nový Jeruzalém na ni sestoupí a budu kralovat na věky věků.“

  -          A nakoniec Ježiš Kristus obnoví zem i bude kraľovať naveky.

  Z celého kontextu vízie, ale hlavne z toho o 1000 ročnom kráľovstve môžeme vyrozumieť, že Mary K.Baxter bolo povedané o skutočnej a viditeľnej prítomnosti Osoby Ježiša Krista, ktorý bude vládnuť medzi ľuďmi, ešte pred jeho definitívnym príchodom (na konci sveta), čo je totožné s učením „Milenarizmu“ (Chiliazmus).

   

  Pred týmto nás Ježiš Kristus varoval, keď povedal:

  Úvod. – 1Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené.“ 3Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“

  Znamenia konca sveta. – 4Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 5Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú. 6Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 7Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. 8Ale to všetko bude len začiatok útrap. 9Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 14Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.

  Znamenie konca Jeruzalema. – 15Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: 16vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať!

  Veľké súženie. – 20Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte. 24Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25Hľa, hovorím vám to vopred. 26Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. 27Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.

  Druhý príchod Krista. – 29Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.“

  ***

  Pán a Boh - Ježiš Kristus – v Evanjeliu dva krát varuje, že skôr ako príde na konci sveta (II.príchod Krista), najprv prídu takí, ktorí sa budú vydávať za Mesiáša, čiže za Krista Ježiša – samotného Boha Stvoriteľa. Ježiš Kristus zrozumiteľne hovorí, že pred svojim druhým a definitívnym príchod nebude fyzicky a hlavne viditeľne prítomný na tejto zemi, aby sme s ním mohli žiť ako to učí Milenarizmus.

  Súkromné alebo verejné zjavenia Ježiša Krista na rôznych miestach sveta sú len čiastočným videním Ježiša Krista a to daným osobám, ktorým sa tieto zjavenia udiali po Ježišovom zmŕtvychvstaní a uskutočňujú sa až doteraz. Avšak v žiadnom prípade nejde a ani nepôjde o vládu pod spôsobom, že by Ježiš Kristus mal vládnuť na zemi a už vôbec nie tak, že nikto nebude páchať hoci len všedný hriech. Takáto vláda nastane, až vtedy, keď Ježiš Kristus definitívne príde vo svojej sláve, čo bude až po vláde antikrista (na konci sveta).

  ——————————————-

   Učenie Katolíckej Cirkvi o 1000-ročnom kráľovstve (z knihy  Zjavenia Jána)

    Vysvetlivky (poznámky) k biblickým textom zo Svätého Písma, podľa učenia Katolíckej Cirkvi 

  (Texty Svätého písma (s poznámkami) v tomto vydaní sa zhodujú s textami (a poznámkami) schválenými Posvätnou kongregáciou pre sviatosti a bohoslužbu 15.8.1991 / Mons.Vincent Malý, tajomník slovenskej liturgickej komisii) 

   

  Zj 20,2   Tisíc rokov je symbolická dĺžka života Cirkvi na zemi.

  Boli aj takí, čo to brali doslova (chiliazmus). Porov. v.3.4.5.6. a 7.

   ———————–

  Učenie svätého Augustína

   http://sv-pavol-sv-augustin.webnode.sk/

   

   http://a-repko.sk/knihy/bozi_stat.htm

   

  20.7. Čo hovorí Zjavenie apoštola Jána o dvoch zmŕtvychvstaniach a o tisícich rokoch?

  O týchto dvoch zmŕtvychvstaniach hovoril apoštol Ján v Knihe zjavenia (Apokalypsa) tak, že niektorí z našich kresťanov prvé zmŕtvychvstanie nepochopili, ale premenili ho na akési smiešne bájky.

  V spomenutej knihe hovorí apoštol Ján: „Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť na krátky čas uvoľnený. Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.“ (Zjv 20, 1 ‒ 6).

  Pre tieto slová z knihy niektorí pripúšťali, že prvé zmŕtvychvstanie bude telesné a z ostatného ich zaujal najmä počet tisíc rokov, akoby bol potrebný taký dlhý sobotný odpočinok, totiž sviatočné prerušenie práce po námahách šesť tisíc rokov, odkedy bol človek stvorený a pre veľký hriech vyhnaný z raja rozkoše do bied smrteľného života, a keďže je napísané: „U Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň“ (2 Pt 3, 8), po uplynutí šesť tisíc rokov (akoby šesť dní) má prísť siedmy deň odpočinku za posledných tisíc rokov, v ktorých majú vstať z mŕtvych svätí, aby slávili ten odpočinok. Táto mienka by bola napokon prijateľná, keby sa verilo, že svätí pri tomto odpočinku budú požívať nejaké duchovné potešenia, plynúce z Božej prítomnosti. Aj my sme kedysi zastávali tento názor. Ak sa však niekto nazdáva, že tí, čo vtedy vstanú z mŕtvych, budú sa oddávať nemiernym hostinám, na ktorých bude toľko jedenia a pitia, že účastníci nielen nezachovajú nijakú mieru, ale ešte aj prekročia každú mieru, akú si len môžeme predstaviť, potom takým veciam môžu veriť naozaj len telesní ľudia. Tí ľudia, ktorých môžeme nazvať duchovnými, takýchto telesných volajú gréckym slovom „chiliastai“, čo by sa dalo v doslovnom preklade povedať „tisícnici“ alebo „tisícročníci“ (chiliasti ‒ po latinsky „miliarii“). Bolo by veľmi zdĺhavé vyvracať ich názory v podrobnostiach. Namiesto toho treba ukázať, ako sa má slovám Písma rozumieť.

  Viac z učenia sv.Augustína na:   http://files.koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/200000003-b0c2ab1beb/milenarizmus.docx

   

   

  Chiliazmus (gr. „chílioi“ = tisíc)

   

  Zdroj: http://www.kbs.sk/?cid=1117289696

  *Posynodálna apoštolská exhortácia pápeža bl.Jána Pavla II. / „CIRKEV v EURÓPE“

  Nepotlačiteľná túžba po nádeji

  10. Avšak - ako podčiarkli synodálni otcovia – „človek nemôže žiť bez nádeje: jeho život by bol odsúdený na bezvýznamnosť a stal by sa neznesiteľný.“ /18/ V snahe o nádej sa mnohí pokúšajú nájsť uspokojenie v krátkodobých a krehkých skutočnostiach. A tak sa nádej zúžená na priestor pozemského života, nedostupný transcendencii, stotožňuje napríklad s rajom, ktorý sľubuje veda a technika, s rozličnými formami mesianizmu, so šťastím hedonistickej povahy sprostredkovaným konzumizmom, s imaginárnym, drogami umelo vyvolaným pocitom šťastia, s mnohými formami chiliazmu, s očarením východnými filozofiami, s hľadaním foriem ezoterickej duchovnosti a s rozličnými prúdmi new age. /19/

  Viac o učení Cirkvi na   http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/milenarizmus-chiliazmus/

   

  Záver konfrontácie

  Vízia o 1000 ročnom kráľovstve zjavená osobe Baxter K.Mary je totožná s učením Milenarizmu (Chiliazmus) a preto nie len že, jej vízia je falošná (z časti pravda a z časti klamstvo), ale aj osoba, ktorá sa jej zjavila, nebola Osobou Ježiša Krista, ale diabol v jeho podobe.

  Viac tu: http://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/news/falosne-vizie-a-posolstva-o-1000-rocnom-kralovstve-od-mary-k-baxter-ova-/
  Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk

 • Nezařazené 30.01.2012 7,978 Comments

  Baxter (ová) K. Mary (protestantská cirkev)  USA

  ( vízie pekla a neba str.40 / kapitola 20 Nebe)

  http://spiritlessons.com/Documents/a_divine_revelation_of_hell/Czech_Bozi_Zjeveni_Pekla.pdf

  http://www.youtube.com/watch?v=wqtbyhkvRNk&feature=related

   

  Na tejto web.stránke

   http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/falosni-proroci/

  môžete nájsť viac o falošných prorokov a falošných božstvách.

   * * *

   V tomto liste - pod pojmom „falošné vízie“ sa nemá rozumieť, že ide o úplne klamstvo, ako keď niekto si vymyslí víziu a vedome klame, aby tak zavádzal ľudí do hriechu alebo len kvôli uznaniu, či nejakým výhodám; ani halucinácie, počas ktorých by v skutočnosti človek nič nevidel; ani sa nejedná o prorocký sen od Boha, ktorý by bol varovaním.

  Pod týmto pojmom sa rozumie, že v niektorých prípadoch ide o skutočné vízie (aj keď rozdielne, čo sa týka videnia), počas ktorých človek bol na miestach (ako je nebo, peklo a iné…) alebo aspoň ich videl, či vnímal vnútorným zrakom - len s tým rozdielom, že počas týchto víziách nebol sprevádzaný Bohom alebo nejakým svätým, ale diablom, ktorý vzal na seba podobu Svätého.

              Taktiež treba tomu rozumieť tak, že počas vízie (napr. pekla) človeku bolo zjavené z časti pravda, ale z časti aj klamstvo. Ako keď had (satan) Eve (v raji) povedal z časti pravdu, ale aj klamstvo.  A tak podstata falošnej vízie nespočíva v tom, či bol alebo nebol vo svojich víziách na mieste zjavenia (peklo alebo nebo), ale akým duchom bol vedený, čiže v prípade falošnej vízie je to zlým duchom (diablom v podobe Svätého).

              Falošné posolstvá u niektorých ľudí sú vnímané počutím prirodzeným sluchom a inokedy len vnútorným hlasom. V každom prípade ide o falošný hlas diabla, ktorý predstiera, že je Ježišom Kristom alebo z niektorých Svätých (z nebeského kráľovstva).

              Taktiež je veľmi potrebné si uvedomiť, že vízie ako aj posolstvá sú natoľko falošné, že nemôže sa stať, aby niečo z toho bolo skutočne od Boha (Ježiša Krista a jeho svätých) a niečo od diabla. Buď je všetko od Boha alebo všetko od diabla, pretože Boh je ako dokonalé semeno (čisté Slovo Pravdy), ktoré padne do zeme (sveta), aby prinieslo úrodu (lásky), ale nie je ako pšenica alebo kúkoľ, ktorí sa tak miešajú, že raz sú na spálenie a inokedy na úžitok (porov. podobenstvo o rozsievačovi Mt 13,1-52)

   

  Zdroj: http://spiritlessons.com/Documents/a_divine_revelation_of_hell/Czech_Bozi_Zjeveni_Pekla.pdf

  Baxter (ová) K. Mary / vízie pekla a neba str.40 / kapitola 20 Nebe

   

  „Potom mi anděl ukázal jinou planetu, která přede mnou zářila jako veliké světlo, světlo o síle milionů hvězd. Všechno tam bylo nádherné a všude bylo velmi živo. V dáli jsem viděla dvě hory z čistého zlata, zatímco poblíž mě byly dvě zlaté brány posázené diamanty a jinými vzácnými drahokamy. Věděla jsem, že tohle je ta nová země a že město, které leželo přede mnou v záři, je Nový Jeruzalém, město Boží, které sestoupí na zem.

  A potom jsem byla zpět na naší staré zemi, předtím, než ji pročistí konečný Boží oheň a připraví ji pro ten slavný Boží záměr. I tam jsem viděla Jeruzalém, hlavní město Milénia. A viděla jsem, jak lidé vycházejí z jeskyní a hor a jdou směrem k tomuto městu. Tady byl Ježíš králem, a všechny národy země mu přinášely dary a vzdávaly mu chválu. Ježíš mi dal výklad tohoto vidění. Řekl: „Brzy se vrátím a vezmu s sebou do nebe nejdřív spravedlivé mrtvé, a potom ti, kteří zůstanou naživu, budou se mnou uchváceni do oblak.

  ————————————————–

  Tahle oblaka nejsou tato zemská oblaka s deštěm, ale oblaka Boží slávy. Skutky apoštolské 1,9: „A to pověděv, ani na to hledí, vzhůru vyzdvižen jest, a OBLAK vzal jej od očí jejich.“ Skutky apoštolské 1,11: „A řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do nebe? Tento Ježíš, kterýž vzhůru vzat jest od vás do nebe, tak přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe.“ Matouš 26,64: „Od toho času uzříte Syna člověka sedícího na pravici moci Boží a přicházejícího NA OBLACÍCH NEBESKÝCH.

  ————————————————–

  Hned nato bude na zemi po určený čas vládnout Antikrist a bude veliké soužení, jakého nikdy nebylo ani nikdy znovu nebude. A potom se vrátím se svými svatými a Satan bude uvržen do bezedné propasti, kde zůstane po tisíc let. Během tohoto tisíciletí budu na zemi vládnout z Jeruzaléma. Až milénium pomine, Satan bude na krátkou dobu propuštěn a nakonec ho zničím jasem své přítomnosti. Stará země pomine. Hle, bude nová země a Nový Jeruzalém na ni sestoupí a budu kralovat na věky věků.“

  ========================= 

  Konfrontácia falošnej vízie

   

  Během tohoto tisíciletí budu na zemi vládnout z Jeruzaléma.“

  -          Text z daného kontextu vízie zrozumiteľne dáva na vedomie, že nastane doba, kedy Ježiš Kristus príde na túto zem (planétu) a bude vládnuť z Jeruzalema po dobe 1000 rokov.

   

  „Až milénium pomine, Satan bude na krátkou dobu propuštěn a nakonec ho zničím jasem své přítomnosti.”

  -          Z tohto textu môžeme vyrozumieť, že keď sa 1000 rokov pominie, satan príde z pekla na zem, ale potom ho Ježiš Kristus definitívne zničí (zavrhne do večného pekla)

   

  “Stará země pomine. Hle, bude nová země a Nový Jeruzalém na ni sestoupí a budu kralovat na věky věků.“

  -          A nakoniec Ježiš Kristus obnoví zem i bude kraľovať naveky.

  Z celého kontextu vízie, ale hlavne z toho o 1000 ročnom kráľovstve môžeme vyrozumieť, že Mary K.Baxter bolo povedané o skutočnej a viditeľnej prítomnosti Osoby Ježiša Krista, ktorý bude vládnuť medzi ľuďmi, ešte pred jeho definitívnym príchodom (na konci sveta), čo je totožné s učením „Milenarizmu“ (Chiliazmus).

   

  Pred týmto nás Ježiš Kristus varoval, keď povedal:

  Úvod. – 1Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené.“ 3Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“

  Znamenia konca sveta. – 4Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 5Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú. 6Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 7Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. 8Ale to všetko bude len začiatok útrap. 9Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 14Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.

  Znamenie konca Jeruzalema. – 15Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: 16vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. 19Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať!

  Veľké súženie. – 20Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte. 24Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25Hľa, hovorím vám to vopred. 26Keby vám teda povedali: »Hľa, je na púšti,« nevychádzajte; »Hľa, skrýva sa v dome,« neverte. 27Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.

  Druhý príchod Krista. – 29Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 30Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.“

  ***

  Pán a Boh - Ježiš Kristus – v Evanjeliu dva krát varuje, že skôr ako príde na konci sveta (II.príchod Krista), najprv prídu takí, ktorí sa budú vydávať za Mesiáša, čiže za Krista Ježiša – samotného Boha Stvoriteľa. Ježiš Kristus zrozumiteľne hovorí, že pred svojim druhým a definitívnym príchod nebude fyzicky a hlavne viditeľne prítomný na tejto zemi, aby sme s ním mohli žiť ako to učí Milenarizmus.

  Súkromné alebo verejné zjavenia Ježiša Krista na rôznych miestach sveta sú len čiastočným videním Ježiša Krista a to daným osobám, ktorým sa tieto zjavenia udiali po Ježišovom zmŕtvychvstaní a uskutočňujú sa až doteraz. Avšak v žiadnom prípade nejde a ani nepôjde o vládu pod spôsobom, že by Ježiš Kristus mal vládnuť na zemi a už vôbec nie tak, že nikto nebude páchať hoci len všedný hriech. Takáto vláda nastane, až vtedy, keď Ježiš Kristus definitívne príde vo svojej sláve, čo bude až po vláde antikrista (na konci sveta).

  ——————————————-

   Učenie Katolíckej Cirkvi o 1000-ročnom kráľovstve (z knihy  Zjavenia Jána)

    Vysvetlivky (poznámky) k biblickým textom zo Svätého Písma, podľa učenia Katolíckej Cirkvi 

  (Texty Svätého písma (s poznámkami) v tomto vydaní sa zhodujú s textami (a poznámkami) schválenými Posvätnou kongregáciou pre sviatosti a bohoslužbu 15.8.1991 / Mons.Vincent Malý, tajomník slovenskej liturgickej komisii) 

   

  Zj 20,2   Tisíc rokov je symbolická dĺžka života Cirkvi na zemi.

  Boli aj takí, čo to brali doslova (chiliazmus). Porov. v.3.4.5.6. a 7.

   ———————–

  Učenie svätého Augustína

   http://sv-pavol-sv-augustin.webnode.sk/

   

   http://a-repko.sk/knihy/bozi_stat.htm

   

  20.7. Čo hovorí Zjavenie apoštola Jána o dvoch zmŕtvychvstaniach a o tisícich rokoch?

  O týchto dvoch zmŕtvychvstaniach hovoril apoštol Ján v Knihe zjavenia (Apokalypsa) tak, že niektorí z našich kresťanov prvé zmŕtvychvstanie nepochopili, ale premenili ho na akési smiešne bájky.

  V spomenutej knihe hovorí apoštol Ján: „Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť na krátky čas uvoľnený. Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.“ (Zjv 20, 1 ‒ 6).

  Pre tieto slová z knihy niektorí pripúšťali, že prvé zmŕtvychvstanie bude telesné a z ostatného ich zaujal najmä počet tisíc rokov, akoby bol potrebný taký dlhý sobotný odpočinok, totiž sviatočné prerušenie práce po námahách šesť tisíc rokov, odkedy bol človek stvorený a pre veľký hriech vyhnaný z raja rozkoše do bied smrteľného života, a keďže je napísané: „U Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň“ (2 Pt 3, 8), po uplynutí šesť tisíc rokov (akoby šesť dní) má prísť siedmy deň odpočinku za posledných tisíc rokov, v ktorých majú vstať z mŕtvych svätí, aby slávili ten odpočinok. Táto mienka by bola napokon prijateľná, keby sa verilo, že svätí pri tomto odpočinku budú požívať nejaké duchovné potešenia, plynúce z Božej prítomnosti. Aj my sme kedysi zastávali tento názor. Ak sa však niekto nazdáva, že tí, čo vtedy vstanú z mŕtvych, budú sa oddávať nemiernym hostinám, na ktorých bude toľko jedenia a pitia, že účastníci nielen nezachovajú nijakú mieru, ale ešte aj prekročia každú mieru, akú si len môžeme predstaviť, potom takým veciam môžu veriť naozaj len telesní ľudia. Tí ľudia, ktorých môžeme nazvať duchovnými, takýchto telesných volajú gréckym slovom „chiliastai“, čo by sa dalo v doslovnom preklade povedať „tisícnici“ alebo „tisícročníci“ (chiliasti ‒ po latinsky „miliarii“). Bolo by veľmi zdĺhavé vyvracať ich názory v podrobnostiach. Namiesto toho treba ukázať, ako sa má slovám Písma rozumieť.

  Viac z učenia sv.Augustína na:   http://files.koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/200000003-b0c2ab1beb/milenarizmus.docx

   

   

  Chiliazmus (gr. „chílioi“ = tisíc)

   

  Zdroj: http://www.kbs.sk/?cid=1117289696

  *Posynodálna apoštolská exhortácia pápeža bl.Jána Pavla II. / „CIRKEV v EURÓPE“

  Nepotlačiteľná túžba po nádeji

  10. Avšak - ako podčiarkli synodálni otcovia – „človek nemôže žiť bez nádeje: jeho život by bol odsúdený na bezvýznamnosť a stal by sa neznesiteľný.“ /18/ V snahe o nádej sa mnohí pokúšajú nájsť uspokojenie v krátkodobých a krehkých skutočnostiach. A tak sa nádej zúžená na priestor pozemského života, nedostupný transcendencii, stotožňuje napríklad s rajom, ktorý sľubuje veda a technika, s rozličnými formami mesianizmu, so šťastím hedonistickej povahy sprostredkovaným konzumizmom, s imaginárnym, drogami umelo vyvolaným pocitom šťastia, s mnohými formami chiliazmu, s očarením východnými filozofiami, s hľadaním foriem ezoterickej duchovnosti a s rozličnými prúdmi new age. /19/

  Viac o učení Cirkvi na   http://koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/milenarizmus-chiliazmus/

   

  Záver konfrontácie

  Vízia o 1000 ročnom kráľovstve zjavená osobe Baxter K.Mary je totožná s učením Milenarizmu (Chiliazmus) a preto nie len že, jej vízia je falošná (z časti pravda a z časti klamstvo), ale aj osoba, ktorá sa jej zjavila, nebola Osobou Ježiša Krista, ale diabol v jeho podobe.
  Viac tu: http://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/news/falosne-vizie-a-posolstva-o-1000-rocnom-kralovstve-od-mary-k-baxter-ova-/
  Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk

 • Nezařazené 28.01.2012 4,342 Comments
  Keď som 13.4.2010 preberal relikviu bl. Alexandriny da Costa od topoľčianskeho koordinátora ovládli ma zvláštne pocity. Priznám sa, že nikdy som nemal zvláštny vzťah k relikviám. Ale Alexandrina moje predsudky zmenila. Z tej vonkajšej stránky chcem veľmi poďakovať PR, že realizovala nápad i konkrétnu ponuku Mariána Peciara a berúc do úvahy jej celoslovenský význam, rozhodla sa financovať zakúpenie nového relikviára. Aj s prispením Miloša Královiča je takto v novom “šate” od 28.4.2010.
  Dôležitejším je však vnútorný vzťah, ktorý som k nej nadobudol.
  A čo ma tak silno ovplyvnilo? V jej životopise ma upútal jej hlboký vzťah k fatimskému zjaveniu, ktoré sa udialo len necelý rok pred jej skokom z okna pre záchranu čistoty. Alexandrina dobre poznala, dôsledne žila a verejne rozširovala toto posolstvo, spočívajúce v 1. pokání, 2. prijímaní Eucharistie s hlbokou úctou a vierou, 3. meditácii o živote Ježiša a Panny Márie, 4. každodennej modlitbe sv. ruženca, 5. premieňaní každodenných životných ťažkostí na dobrovoľné obete za hriešnikov a 6. zasvätení Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
  Pápež Benedikt XVI. tento rok 13. mája vo Fatime doslova povedal: “Klamal by sám seba ten, kto by si myslel, že prorocké posolstvo Fatimy je ukončené.”
  Alexandrina na sviatok Najsvätejšej Trojice v roku 1936 prešla svojou prvou mystickou smrťou - prudkým záchvatom najstrašnejšej agónie. Veľmi silno vo mne rezonovalo, že práve v tomto období túto jednoduchú dedinskú dievčinu Pán Ježiš poveril šírením posolstva Panny Márie Fatimskej - no nielen pre uskutočnenie zasvätenia Ruska, ale pre celý svet. Jedného rána po svätom prijímaní jej Ježiš povedal:
  “Pre lásku, ktorú máš k mojej požehnanej Matke, povedz svojmu duchovnému vodcovi: Ako som požiadal Margitu Máriu (sv. Margitu Máriu Alacoque) o nábožnú úctu k môjmu Božskému Srdcu, tak žiadam teba, aby si podnietila zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu mojej Matky.”
  Od tohto dňa sa Alexandrina ponúkla ako obeť na dosiahnutie tohto Ježišovho priania. V septembri 1936 jej duchovný vodca, otec Pinho, doručil kardinálovi Pacellimu (neskoršiemu pápežovi Piovi XII.) v Ríme žiadosť Alexandriny o zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ježišove slová ktoré povedal ochrnutej žene kardinála Pacelliho silne ovplyvnili.
  “Na znamenie, že je to moja vôľa, aby bol svet zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu mojej Matky, dopustím, že budeš bolestne prežívať moje pašie a ukrižovanie tak dlho, dokiaľ sa Svätý otec nerozhodne vykonať toto zasvätenie.” (1938)
  Ale Ježiš zároveň chcel, aby celý svet vedel dôvod zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: Aby sa konalo pokánie a modlitby! Teda laicky povedané toto zasvätenie sa nedá “vybaviť” tým, že posunieme Božiu Matku ešte niekde vyššie. Dáme jej na hlavu zlatú korunu alebo budeme bojovať za vyhlásenie novej dogmy. Nie. Toto zasvätenie znamená zmeniť seba! Počúvajme, ako na mnohých miestach Mária prosí: “zmeňte svoj život od základu! Obráťte sa! Robte pokánie!”
  Zamyslime sa aj nad tým, čo Ježiš povedal Alexandrine 1. októbra 1954:
  Chcem, aby si svet zapálila touto láskou Môjho Božského Srdca, ktorá dnes v ľudských srdciach vyhasla. Založ oheň! Založ požiar! Svoju lásku chcem dávať všetkým ľuďom! Chcem, aby ma všetci milovali! Oni to neprijímajú a nemilujú Ma. Chcem, aby sa skrze teba táto láska rozhorela v celom ľudstve, celkom tak, ako bol skrze teba svet zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu mojej Blahoslavenej Matky.
  Prežívajme nanovo (a nielen v júni) úctu k Božskému Srdcu Ježišovmu a obnovme fatimské poslanie zástupného pokánia prednostne vo svojom živote! Tak sa najlepšie zasvätíme aj Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Túto cestu nám ukázal aj Boží služobník Ján Pavol II.
  Robo, Trnava
 • Nezařazené 28.01.2012 11,193 Comments
  ” Prosím Boha, aby zmiernil svoju Spravodlivosť, ponáhľate sa smerom k príchodu Tretej svetovej vojny.” (Kráľovná Nikaraguy)
  Znamenie svetla * Prichádzam z Neba * Posolstvo lásky a pokoja * Problémy Nikaraguy * Strach a poslušnosť *
  Nikdy sa vás nič tak hlboko nedotkne milosťou ako príbeh Our Lady of Nicaragua, - povedal biskup Mons. Pablo Vega (zodpovedný za skúmanie zjavenia Panny Márie v Cuapa, Nikaragua) - Čo je udivujúce, po viac ako 20 rokoch od prvého zjavenia Our Lady of Nicaragua takmer nikto o ňom nič nevie. Posolstvá Panny Márie sú tak dôležité, tak jednoduché , tak ortodoxné tak presné a tak milujúce , že ich mali šíriť všetky mariánske periodiká a katolícke televízie . Ticho je ohlušujúce.”
  Posolstvo Panny Márie je jednoduché:
  modlite sa ruženec, ustanovte medzi sebou navzájom pokoj, a obnovte pobožnosť prvých sobôt tak často ako ste schopní (všetko špeciálne v rodinách).
  Panna Mária sa zjavila 5x Testy všetkých zjavení: poslušnosť predstaveným, vernosť doktríne, splnené proroctvá, zázraky a evidentné milosti boli overené.
  Vizionár
  Vizionárom je veľmi jednoduchý a skromný roľník stredného veku. Staral sa o malú sakristiu v údolí Cuapa. Bol diakon - dobrovoľník. Bernardo Martinez bol veľmi chudobný. Vlastnil akurát jedno teliatko. Mal zbožnú starú mamu, ktorá ho viedla k láske k ružencu a Panne Márii. Bernardo si vždy myslel , že je veľký hriešnik - dobrý znakom toho, že Duch Svätý bol s ním.
  Dňa 15. apríla 1980 Bernardo uvidel osvetlenú sochu Panny Márie. Vo svojej skromnosti bol presvedčený, že socha je osvetlená, pretože Panna Mária sa na neho hnevá. Myslel si , že ženy nechali zažaté svetlá a obvinil ich z toho.
  Pomyslel som si: “Svätá Panna sa na mňa hnevá, pretože som sa hádal s ľuďmi. Rozhodol som sa ich poprosiť o prepáčenie.
  Po verejnom ospravedlnení som povedal ľuďom, že som videl osvetlenú sochu. Ale požiadal som ich, aby mlčali. Nestalo sa. Tajomstvo sa začalo šíriť Cuapou a ja som preto trpel, lebo niektorí sa mi posmievali.”
  Kňaz mu povedal, aby sa modlil a požiadal Pannu Máriu, ak chce ľuďom v Cuape niečo povedať, aby tak urobila. Ale Bernardo sa modlil takto:
  “Panna Mária, prosím, nechci odo mňa nič. Mám mnoho problémov vo farnosti. Požiadaj niekoho iného, pretože ja sa chcem vyhnúť ďalším problémom.”
  Posolstvo
  Dňa 8. mája 1980 sa Bernardo vracal z rybolovu, keď uvidel 2 záblesky svetla. Pri druhom sa mu zjavila Panna Mária:
  Vyzerala ako fatimská socha. Nehýbala sa. Necítil som strach, bol som prekvapený a pomyslel som si: Čo to vidím? Robí si niekto žarty? Potom som si pretrel rukou tvár, pretože som si pomyslel že snívam. Uvidel som, že má ľudskú pokožku, že jej oči sa hýbu a že žmurkla. Povedal som si: To nie je socha. Ona je živá! Bol som úplne paralyzovaný, len myšlienky mi prúdili hlavou, keď vtom vystrela ruky. Z jej rúk žiarili lúče silnejšie ako slnko. Dotkla sa mojej hrude. Vtedy som dostal silu hovoriť, hoci som ešte koktal . Spýtal som sa: Ako sa voláš?
  Odpovedala najsladším hlasom, aký som nikdy nepočul u ženy ani u žiadnej inej osoby. Povedala mi, že sa volá Mária. Videl som ako sa jej pohli pery. Povedal som si : Ona je živá! Hovorí! Odpovedala mi na otázku!. Videl som, že sa dá s ňou hovoriť, tak som sa spýtal, odkiaľ je. Odpovedala mi tak isto sladko: “Prichádzam z Neba. Som Ježišova Matka.” Keď som to počul, spomenul som si na kňazove slová a opýtal sa : Čo je to čo chceš?” Odpovedala mi: “Chcem, aby sa ruženec modlil každý deň.”
  Prerušil som Ju a povedal: “Áno, modlíme sa ho. Kňaz nám priniesol úmysly z farnosti sv. Františka a tak sme s nimi spojení.”
  Povedala mi: “Nechcem aby ste sa ho modlili len v máji. Chcem , aby ste sa ho modlili stále v rodinách, spolu s deťmi, ktoré sú dosť staré na to, aby to pochopili, stanovili si hodinu, kedy nemáte žiadne problémy v práci či doma.”
  Povedala mi, že Bohu sa nepáčia modlitby, ktoré sú robené v chvate a mechanicky. Preto odporučila modlitbu ruženca spolu s čítaním citátov z Biblie a tak zapojiť do praxe Slovo Božie.
  Keď som to počul povedal som: Ako?, pretože som nevedel, že ruženec je biblický. Kde sú tie biblické citáty?
  Povedala mi, aby som si ich v Biblii vyhľadal, a pokračovala: Milujte sa navzájom. Plňte to, čo ste prisľúbili. Vytvárajte pokoj. Nežiadajte pokoj od Boha, pretože ak si ho neurobíte, nebudete ho mať. Obnovte prvých päť sobôt. Keď toto všetko budete robiť, obdržíte mnoho milostí.”
  Pred vojnou sme to tak robievali. Chodili sme na spoveď a prijímanie každú prvú sobotu v mesiaci. Ale odkedy nás Boh oslobodil od prelievania krvi v Cuape, nepokračujeme v tom. Potom povedala:
  Nikaragua od zemetrasenia veľmi trpela. Hrozí, že bude ešte viac utrpenia. Bude trpieť, ak
  sa nezmeníte. Modlite sa! Modli sa, syn môj, ruženec za celý svet. Povedz veriacim aj neveriacim, že svet je v smrteľnom nebezpečenstve. Prosím Boha, aby zmiernil svoju Spravodlivosť, ponáhľate sa smerom k príchodu Tretej svetovej vojny.”
  Po tom ako vyslovila tieto slová, pochopil som, že to musím povedať ostatným a povedal som Jej: Pani, nechcem mať problémy. Mám ich plno v kostole. Povedz to niekomu inému. Nato mi povedala: Nie, pretože Náš Pán si vybral na odovzdanie posolstva teba.”
  Poslušnosť
  Prešlo osem dní a Bernardo stále nepovedal nikomu nič, pretože mal obavy z reakcií. Mária sa mu zjavila znovu:
  “Prečo si nepovedal to, čo som ťa poslala aby si povedal?”
  “Pani, to je to, čoho sa obávam. Bojím sa posmechu. Bojím sa, že sa mi budú smiať a nebudú mi veriť.”
  “Neboj sa, ja ti pomôžem. A povedz to kňazovi.”
  Dňa 9. mája 1980 išiel do Juigalpa a oznámil odkaz kňazovi. Kňaz mu povedal, že to čo doteraz videl a počul, má povedať ľuďom, ale ak by mal viac posolstiev, nemá ich povedať nikomu, len kňazovi.
  Dňa 8. júna 1980 sa mu Panna Mária zjavila znovu. Ukázala mu 4 vízie. Videl veľkú skupinu ľudí oblečených v bielom. Žiarili svetlom spievali a pochodovali smerom k Nebu. To boli prví kresťania. V druhej vízii videl inú skupinu ľudí, oblečených v bielom s veľkými žiariacimi ružencami v rukách. Všetci sa modlili Otčenáše a Zdravasy.
  “To sú tí, ktorým som ako prvým odovzdala ruženec. Toto je cesta akou chcem, aby ste sa všetci modlili ruženec.”
  Bernardo potom videl tretiu skupinu oblečenú v hnedom. Boli to františkáni.
  “Títo prevzali ruženec z rúk tých prvých.”
  “Potom som videl štvrtú veľmi veľkú skupinu oblečenú v bežnom odeve, všetci mali ružence. Boli úplne obyčajní až nato, že z ich tiel vyžarovalo svetlo.”
  Po vízii mal Bernardo chuť rozpovedať o nej každému, ale poslúchol kňaza, že o ďalších víziách má povedať len jemu. To je veľký test vizionára a Bernardo v ňom nezlyhal. V krátkom čase kňaz posolstvo rozšíril po kraji.
  Proroctvo
  Dňa 8. júla 1980 dostal Bernardo tretiu víziu. Bol to anjel. Bernardo mal mnoho požiadaviek od ľudí, ale mal to byť anjel, kto sa mal s nimi zaoberať, nie Mária.
  V Cuape bol chlapec, ktorý bol uväznený za kontrarevolučnú činnosť proti komunistickej vláde. Jeho sestra ho nemohla ani navštíviť. Potom tu bola pani, ktorá mala brata a otca pijanov a násilníkov. Ako učiteľka mala takisto problémy v práci, keďže nastal tlak na to, aby sa ďakovalo Fidelovi Castrovi namiesto Boha, ale nechcela prísť o miesto. Ešte než Bernardo stihol predložiť všetky tieto veci, anjel povedal:
  ” Vaše modlitby boli vypočuté. Choď a povedz väzňovej sestre, aby ho išla upokojiť v nedeľu, keďže je veľmi smutný. Nech nepodpisuje dokumenty, ktoré mu predložia, inak prevezme zodpovednosť za finančnú škodu. Je nevinný, takže ona sa nemusí báť.” Čo sa týka modlitby za zamestnanie, anjel povedal, že dotyčná má stáť pevne na svojom, pretože ako učiteľka, ktorá verí v Boha môže vykonať pre ľudí mnoho dobrého. Anjel poradil neobracať sa chrbtom k problémom, ale nikdy nikoho za ne nepreklínať.
  Všetko z toho, čo anjel povedal sa presne splnilo. Len Boh pozná to, čo sa stane. Božie proroctvá sú vždy100-percentne presné.
  Tvorte pokoj
  Dňa 8.9. 1980 sa Mária zjavila Bernardovi ako dieťa vo veku 6 - 7 rokov. Mala to isté posolstvo ako prvýkrát. Bernardo sa spýtal, či chce postaviť kostol na svoju počesť. Jeden muž už venoval 80 000,- crdb na tento účel.
  “Nie! Boh chce, aby ste vy boli živými chrámami . Obnovili svätý Boží chrám. Vo vás je oslava Boha. Milujte sa navzájom. Vo vás je pôžitok Boha. Milujte jeden druhého. Odpustite jeden druhému. Tvorte pokoj. Nežiadajte len o pokoj . Neakceptujete ani jeden cent na nič. Vždy pokračujte pevne v katechizme. Krok za krokom pochopíte všetko, čo katechizmus znamená. Ako spoločenstvo rozjímajte o blahoslavenstvách , vzdialení od ruchu. Vrátim sa 13.októbra.”
  Deň 13.10., deň návratu je potom pripomienkou fatimského zázraku. Vidno tu spojitosť. Fatima zdôrazňuje ruženec a Nikaragua kladie dôraz na dôkladnosť jeho modlitby. Fatima zdôrazňuje prvých 5 sobôt, Nikaragua podčiarkuje , že ich treba robiť stále znovu. Fatima žiada modlitbu za pokoj, Nikaragua dodáva, že musíme mať najprv pokoj v srdci a v rodine.
  Zázrak
  Onoho dňa 13.10.1980 Bernardo a asi 50 nasledovníkov prišli na miesto zjavenia. Modlili sa ruženec a spievali, keď v tom ” sa na zemi sformoval veľký svetelný kruh. Každý bez výnimky ho videli. Svetlo prichádzalo zhora. Keď sa dotkol zeme, tá sa rozptýlila. Vidiac ako svetlo dopadá ponad hlavy všetkých prítomných , pozrel som sa hore a tvorili sa kruhy rôznych farieb , ktoré nepochádzali zo slnka. Slnko bolo na úplne inom mieste.”
  Boli 3 hodiny poobede. Bolo cítiť ľahký osviežujúci vánok. Náhle sa zablesklo, potom druhýkrát. Otvoril som oči a videl som Pannu Máriu.
  Kým ľudia pozerali na svetelný kruh, Bernardo počúval Pannu Máriu. Tentokrát sa zjavila ako Matka Bolestná a plakala:
  “Rozosmutňuje ma tvrdosť ľudských sŕdc. Ale vy sa budete modliť, aby sa zmenili. Modlite sa ruženec. Rozjímajte o tajomstvách. Počúvajte Božie Slovo, ktoré z nich prehovára. Milujte jeden druhého. Tvorte pokoj. Nežiadajte pokoj bez toho, aby ste ho sami tvorili. Pretože ak to sami nerobíte, nie je dobré žiadať o to.”
  “Plňte to, čo sľúbite. Uveďte do praxe Božie Slovo. Hľadajte spôsoby, ako potešiť Boha. Slúžte svojim blížnym , keďže tento spôsob Ho teší.”
  “Žiadajú ma o nepodstatné veci. Žiadajte o vieru, aby ste mali silu niesť svoj vlastný kríž.”
  “Utrpenie tohto sveta sa zotrieť nedá. To je spôsob, ako život funguje. Sú problémy s manželom, ženou, deťmi, bratmi. Hovorte, rozprávajte sa a tak sa problémy vyriešia v pokoji. Neuchyľujte sa k násiliu. Nikdy. Modlite sa za vieru na to, aby ste mali trpezlivosť.”
  “Na tomto mieste ma už neuvidíte.”
  Bernardo začal kričať: “Neopúšťaj nás, Matka! Neopúšťaj nás, Matka! Neopúšťaj nás, Matka!”
  “Nermúťte sa. Som s vami aj keď ma nevidíte. Modli sa , modli , môj syn, za celý svet. Svetu hrozí smrteľné nebezpečenstvo. Matka nikdy nezabúda na svoje deti a nezabudla som, čo ste vytrpeli. Som Matka všetkých vás, hriešnikov. Volajte ma týmito slovami: Svätá Panna, Ty si moja Matka, Matka všetkých nás , hriešnikov.
  Panna Mária odišla a nikdy sa už nevrátila. Posolstvo bolo kompletné. Modlite sa ruženec, rozjímajte o Kristovi a blahoslavenstvách, modlite sa spoločne v rodinách, tvorte pokoj, nikdy násilie , láska, odpustenie, potešovanie Boha a uvedenie Božieho Slova do praxe.
  Tretia svetová vojna
  Čo s predpoveďou 3.svetovej vojny? Zdá sa to nepravdepodobné, keď ZSSR padol. Už v roku 1972 sa však črtalo, že Rusko to nebude. To korešponduje so 104 schválenými prorokmi od 6. storočia dodnes. Korešpodnuje to s Fatimou i Akitou. Pápež Ján Pavol II. k fatimskému tajomstvu povedal toto:
  “Modlite sa a nebuďte zvedaví na viac. Všetko ostatné treba s dôverou vložiť v Božiu Matku. Pripravíme sa na skúšky v blízkej budúcnosti. Áno, aj keď nás to bude stáť životy. Ďalej je potrebné odovzdať sa kompletne Kristovi. Skúšky môžu byť umenšené cez vaše a naše modlitby. Vyhnúť sa tomu je však viac nemožné, pretože toto je jediný spôsob ako môže nastať obnova v Cirkvi. Ako často bola Cirkev obnovovaná v krvi! Nemôže to byť inak ani teraz.
  Buďte silní! Buďte pripravení! Mali by sme plne dôverovať Kristovi a Jeho Matke. Modlite sa často, modlite sa často ruženec. Tak, hoci vykonáme málo, vykonáme všetko.”
  Prvých päť sobôt
  V Nikarague sa zdôrazňuje znovu a znovu pobožnosť prvých 5 sobôt. Musí sa stať súčasťou každého katolíka na svete.
  Fakt, že Our Lady of Nicaragua získala imprimatur takmer okamžite má veľkú dôležitosť, ale nie je to všetko.
  Biskup Pablo Vego bol prinútený odísť do exilu za svoju podporu zjaveniam Panny Márie. Panna Mária však nezabudla na jeho lásku a na porážku komunizmu v Nikaragui použila ženu.
  Bernardo Martinex zostal diakonom. Nikdy neprijal ani penny ako dar. Nikdy neukázal ani náznak pýchy a učil sa katechizmus. Doteraz otvára svoju kaplnku a vedie ružencové spoločenstvo.
  Prečo je toľko rokov Our Lady of Nicaragua tou najzabudnutejšou vo svete? Rúhania voči Jej Nepoškvrnenému srdcu a súčasné mlčanie o posolstvách našej Nebeskej Matky. Na svet príde veľký trest. Ezechiel 38 a 39 prorokuje, že 75% sveta zahynie a bude trvať mnoho mesiacov, kým si svet pochová mŕtvych. Prečo ste za mnohé roky nepočuli o Panej Nikaraguy ?
 • Nezařazené 28.01.2012 8,122 Comments

  Rusko začne v Európe 3 svet.vojnu veľkým ničením, najmä v Taliansku.

  Pápež bude mnoho trpieť.

  Rusko sa pokúsi získať vládu nad svetom a Cirkev bude prenasledovaná.

  Ľudia odmietajú všetky moje výstrahy (VAROVANIA).”

  (1895-1961 / m.sr.Helena Aiellová / Panna Mária
  - zakladateľke rehoľného rádu: “Utrpenie nášho Pána Ježiša Krista”)
  MODLITBA ZA POKOJ VO SVETE
  11.2.1951 / Matka všetkých národov (Panna Mária) zjavila modlitbu, keď povedala:
  “Modli sa pod krížom:
  Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,
  zošli teraz na zem svojho Ducha.
  Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,
  aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.
  Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,
  bola našou Orodovnicou.
  Amen.”
  28.3.1951 / Znova opakuje tu istú modlitbu, ale ešte pred ňou upozorňuje:
  “Na textu modlitby nesmie byť nič zmenené.”
  Potom opakuje tu istú modlitbu (ako 11.2.1951) a dodáva:
  Presne takto musí byť modlitba šírená.”
  Vysvetľuje zmysel modlitby a podotýka, čo z tejto modlitby sa nesmie vynechať, ale musí zostať:
  “Tá, ktorá kedysi bola Máriou,…”
  … a tak to zostane.”
  (Zjavenie Panny Márie v Amsterdame - Holandsko)
  * * *
  LORD JESUS CHRIST,
  SON OF THE FATHER,
  SEND NOW YOUR SPIRIT OVER THE EARTH.
  LET THE HOLY SPIRIT LIVE
  IN THE HEARTS OF ALL NATIONS,
  THAT THEY MAY BE PRESERVED
  FROM DEGENERATION, DISASTER AND WAR.
  MAY THE MOTHER OF ALL NATIONS,
  WHO ONCE WAS MARY,
  BE OUR ADVOCATE.
  AMEN.
  Viac tu: http://varovanie-3svetovavojna.webnode.sk/
  Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk
 • Nezařazené 28.01.2012 5,488 Comments

  “Bůh je veliký”

  Dva zázraky naší doby

  Zázrak přesvaté Bohorodice - Panagia Saídnaja(Saidnaya)
  V prosinci 2004 předstoupil před několik zpravodajských agentur jistý Saúdský muslim (Šachid D.),aby je informoval o následující neuvěřitelné události, která změnila jeho život.O příběhu informovala televize, internet i rozhlas, a koloval v novinách,časopisech a listech po Saúdské Arábii, Sýrii, Palestině a dalších okolních státech.
  Hlavní hrdina této pozoruhodné události pochází z bohaté aristokratické saudsko-arabské rodiny. Je to mladý, pohledný a vzdělaný člověk. Obvykle se o takových lidech světsky říká “oblíbenec štěsteny”. Bylo tu však jedno “ale”…
  Před několika lety se tento muž oženil s velmi bohatou muslimkou, ukázalo se však, že je neplodná. I přes všechny jejich snahy a mnoho prostředků vynaložených na nejmodernější lékařskou péči zůstávali, jak plynula léta, stále bezdětní. Několikrát vykonali pouť do Mekky a věnovali veliké peněžní dary mešitám… Potomstva se však nedočkali. Mužovi rodiče mu radili, aby si svoji současnou ženu sice ponechal, ale oženil se přitom ještě s další (místní zákony totiž povolují mít současně až čtyři manželky). Rodina na Šachida tlačila neúprosně - rod potřebuje dědice.
  I když byl tím vším už vyčerpán a skleslý na duchu, nepřijal radu svých rodičů, ale raději odjel se svojí manželkou na dovolenou do Sýrie. Když přijeli do Damašku, najali si limuzínu s řidičem, jehož si brzy oblíbili a který jim pak sloužil jako průvodce po všemožných památkách, jež po celé Sýrii navštěvovali. Po nějakém čase si řidič všiml, že saúdský pár prožívá hořkost, bolest a zármutek. Jak se s nimi blíže seznamoval, opatrně se jich otázal, proč vypadají tak nešťastně - bylo to snad proto, že nebyli spokojeni s jehoslužbami?
   
   
  Manželé se řidiči svěřili, že se rmoutí, neboť nemohou mít děti. Řidič, který byl také muslim, a tak chápal celou tíživost jejich rodinné situace a požadavky rodu na dědice, jim ihned poradil, co by jim mohlo pomoci z jejich neštěstí. Je potřeba odjet do hor, kde mají v Sýrii křesťané - konkrétně pravoslavní (Antiochijského patriarchátu) - monastýr, ve kterém je divotvorná ikona Matky Boží jménem Panagia Saídnaja (arabské slovo značící “naše Paní”), a ta už pomohlastovkám neplodných manželských párů různých národností a náboženství.Hlavní je, aby jejich modlitba před divotvornou ikonou byla vroucí a upřímná.Lidem , kteří přicházejí do monastýru, je podán k snědení kousek knotu z lampády, která hořípřed zázračnou ikonou. A pak jim “křesťanská Marie” dá podle jejich víry to, co si přejí.
  To Saúda i jeho ženu velice zaujalo, takže ač byli pravověrnými muslimy, rozhodli se poklonit se křesťanské svátosti a požádali řidiče, aby je odvezl do monastýru Saídnaji, “Paní křesťanů”. Jelitedy do monastýru, aby učinili, jak jim poradil.
  Monachyně je přijaly přívětivě. Manželé vykonali vše, co obvykle činí poutníci. Se slzami se modlili před zázračnou ikonou, objednali děkovné pobožnosti a dali štědré dary na monastýr. Zapsali si slova modlitby, aby se jimi také doma mohli obracet k Bohorodici. Vypili i lžičku posvátného oleje z lampády, která hoří před divotvornou ikonou. Při loučení jim monašky radily, aby si nezoufali, vždyť Boží Matka už tolikrát pomohla neplodným párům nekřesťanského náboženství!
  Při odjezdu Šachid slíbil, že jestli jim dá Boží Matka mít dítě, daruje monastýru 80.000 dolarů a ještě 20.000 dolarů taxíkáři, který jim návštěvu zde poradil.
  Pak se manželé vrátili do vlasti a ponějakém čase žena skutečně zjistila, že je těhotná. Za devět měsíců porodila krásnéhochlapečka. Byl to vskutku zázrak přesvaté Bohorodice.
  Jakmile jeho žena porodila, chtěl se Saúd vrátit do Sýrie, aby splnil svůj slib. Při příjezdu zavolal onomu řidiči, oznámil mu, že veze peníze, a požádal jej, aby ho vyzvedl nadamašském letišti. Prosil jej také, aby vzal s sebou ještě dva muže jako ochranku. Avšak řidič byl záludný a zlý, a tak přesvědčil dva svépřátele (profesionální zločince), aby s ním jeli na letiště, vyzvedli bohatého Araba, obrali ho o jeho peníze a zabili ho. Přijeli tedy pro něj, a když odjížděli z letiště, aniž by ho napadlo, že ho chtějí zabít, slíbil Šachid přátelům řidiče za jejich ochranu, že i každému z nich dá 10.000 dolarů.
  Šachid si již tak zvykl na modlitbu k přesvaté Bohorodici, že se ji tiše modlil všude, kde byl. V letadle i taxíku si Šachid šeptal slova děkovné modlitby ke Královně nebeské.
  Muže, kteří vezli Šachida, neuspokojila odměna, jež jim byla slíbena, odbočili ze silnice vedoucí k monastýru, zajeli na opuštěné místo, kde Saúda zabili, uřízli mu hlavu a jeho tělo rozsekali na kusy. Zaslepenivášní a přemoženi strašným činem, který spáchali, naházeli jeho ostatky dokufru auta místo toho, aby je tam prostě nechali. Poté, co si vzali všechnyjeho peníze, prsteny, hodinky a vše ostatní, co měl u sebe, jeli hledat nějaké jiné odlehlé místo, kde by těla se zbavili.
  Avšak na státní dálnici se jejich auto náhle zastavilo uprostředsilnice a nechtělo se pohnout z místa. Nato ti tři vystoupili z auta, aby zjistili, proč motor vysadil. Motor byl v pořádku, ale automobil z nějakých důvodů stál bez pohybu. Zatímco zločinci zkoumali motor, zastavil poblíž kolem projíždějícířidič a nabídl jim svou pomoc; oni se však obávali, že by jejich strašný činmohl být odhalen, a tudíž předstírali, že žádnou pomocnepotřebují, a hrubě ho odbyli. Jenže jak kolemjedoucí řidič odcházel, všiml si krve kapající vzadu z auta, a tak rychle odjel a hned přivolal policii; vždyť i ti muži vypadali podezřele. Když policisté přijeli, auto zločinců stálo stále na stejné ;m místě; když sami uviděli pod autem louži krve, nařídili otevřít kufr.
  Jakmile kufr otevřeli, před jejich očima se zkrvavené tělo napřímilo a Saúd se vyhoupl ven; ač se trochu zapotácel, byl - k úžasu všech - nejen naživu ale dobrého zdraví, a řekl jim: “Právě teď Panagia dokončila sešívání mého krku - právě tady” (a ukázal jim na svém krku oblast “ohryzku”), “poté co sešila zbytek mého těla.” Když to uviděli zločinci, v hrůze padli na kolena, třásli se děsem a vypověděli vše, co spáchali. Po chvíli zešíleli, váleli se po zemi, rvali si vlasy a křičeli: “Uřízli jsme mu přece hlavu, ale on ožil! Křesťanská Matka Marie vzkřísila Araba!” Policie je spoutala ajak je odvážela do psychiatrické léčebny, stále volali, že není možné, aby Arab, kterého zabili, sťali a rozřezali, byl ještě na živu. Nikdy nezapírali svůj zločin, naopak všechny žádali, aby o tomto zázraku řekli co nejvíce lidem.
  Ukázalo se, že si Šachid pamatoval do nejmenších podrobností vše, co se stalo a to nejen před vraždou, ale i co následovalo - jak mu stahovali prsteny, brali hodinky, odřezávali hlavu. Na to vše se díval jakoby ze strany a při tom cítil blahodatnou přítomnost Ježíše Krista a přesvaté Bohorodice.
  Saúda hned poté odvezli do Damašku do nemocnice, aby podstoupil vyšetření, které potvrdilo, žešití bylo vykonáno velice nedávno, a tím byla zázračná událost potvrzena. Lékaři, kteří Šachida prohlíželi, o tom vydali písemnou zprávu. Stehybyly a stále jsou jasně zřetelné. Když Saúd vylezl z kufru auta, vypadaldoslova jako znovustvořený a neustále přitom dosvědčoval, že Panagiaspojila části jeho těla a vzkřísila jej s pomocí svého Syna.
  Celou událost zkoumali i duchovní a hierarchové pravoslavné církve v Sýrii včetně samotného antiochijského patriarchy a metropolity chalenského Pavla. Byl konstatován zázrak.
  Zpráva o události se rozšířila nejen po celé pravoslavné Sýrii, ale i v Řecku, Jerusalemě, Polsku, Bulharsku a Gruzii. Poutníci přinesli zvěst o této události i na Svatou Horu Athos.
  Okamžitě po události Arab zavolal svým příbuzným, aby přijeli do Sýrie, a všichni pak společně jeli do monastýru Panagie Saídnaji. Šachid zde přinesl Bohu své modlitby a prosby. On a celá jeho rodinavěnovali monastýru Matky Boží místo původního daru 80.000 dolarů nakonec celkem 800.000 dolarů.
  Dnes, když muž vypráví detaily tohoto úžasného zázraku, začíná svůj příběh slovy:”Když se mi toto přihodilo, byl jsem muslimem.” Nyní již on ani jeho rodina muslimy nejsou.
  Přeložil z anglického Petr Baudiš
  (nepatrně doplněno dle dalších níže uvedených zdrojů)
 • Nezařazené 28.01.2012 9,095 Comments
  Parlament Ukrajiny prijal zákon “O vnesení úprav do niektorých zákonov Ukrajiny” týkajícich sa ochrany obyvateľov a informačného priestoru pred negatívnimi vplyvmi. V prospech zákona hlasovalo 320 poslancov zo 408 prítomných v snemovni.
  Zákon zakazuje v televíznom vysielaní či tlači inzerovať “služby” zariekavania a veštenia.
  Okrem toho je zakázané vysielať programy, v ktorých sú televíznym divákom či poslucháčom rádia poskytované služby zariekavania či veštenia, rovnako ako platené služby alternatívnej medicíny.
  “Keď vojdeš do zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohavností tých národov. Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani zaklínač ani čarodejník ani bosorák
  ani dopytujúci sa vešteckého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych.
  Lebo ohavnosťou je Hospodinovi každý, kto to robí, a práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin, tvoj Boh, od tvojej tváre. Dokonalý budeš s Hospodinom - svojím Bohom”.

  ( 5M 18, 9-13)
  V živote ľudí sa veľmi často vyskytujú a vyskytovali udalosti a javy, ktorých pôvod človek pripisoval nadprirodzeným silám. Snažil sa s nimi nadviazať kontakt, hľadal u nich pomoc a utekal pod ich ochranu. No neuvedomoval si do akých osídiel upadá a akými putami sa necháva spútavať.

Stránky